37 visiting now: 16 USA USA flag 10 China China flag 4 France France flag 3 Sweden Sweden flag 2 UK UK flag 1 Canada Canada flag 1 Thailand Thailand flag

Highlighted Companies

Fuji Ugoop Mr Fpu120s A10 Ac100 200v Nf2p S1 G02 Dc24v S3 G10 Dc110v S5 - China

price: contact company for price

Jld-electronics

Add Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, XiaMen City, China

Tel 86 0592-3137286 15859269427

Fax 86 0592-3286128

Email nina.jldelectronics@yahoo.cn

Skype jinlongda68

Post Code 361001

Web www.jld-electronics.com

BM3RSB-001 BM3RSB-1P6 BM3RSB-2P5 BM3RSB-004 BM3RSB-6P3 BM3RSB-010

BM3RSB-013 BM3RSB-016 BM3RSB-020 BM3RSB-025 BM3RSB-0321 BM3RHB-P16

BM3RHB-P25 BM3RHB-P40 BM3RHB-P63 BM3RHB-001 BM3RHB-1P6 BM3RHB-2P5

BM3RHB-004 BM3RHB-6P3 BM3RHB-010 BM3RHB-013 BM3RHB-016 BM3RHB-020

BM3RHB-025 BM3RHB-032 M3RSBK-P16 BM3RSBK-P25 BM3RSBK-P40

BM3RSBK-P63 BM3RSBK-001 BM3RSBK-1P6 BM3RSBK-2P5 BM3RSBK-004

BM3RSBK-6P3 BM3RSBK-010 BM3RSBK-013 BM3RSBK-016 BM3RSBK-020

BM3RSBK-025 BM3RSBK-0321 BM3RHBK-P16 BM3RHBK-P25 BM3RHBK-P40

BM3RHBK-P63 BM3RHBK-001 BM3RHBK-1P6 BM3RHBK-2P5 BM3RHBK-004

BM3RHBK-6P3 BM3RHBK-010 BM3RHBK-013 BM3RHBK-016 BM3RHBK-020

BM3RHBK-025 BM3RHBK-032 BM3VSB-010 BM3VSB-013 BM3VSB-016 BM3VSB-020

BM3VSB-025 BM3VSB-032 BM3VSB-040 BM3VSB-050 BM3VSB-063 BM3VHB-010

BM3VHB-013 BM3VHB-016 BM3VHB-020 BM3VHB-025 BM3VHB-032 BM3VHB-040

BM3VHB-050 BM3VHB-063 BM3VSBK-010 BM3VSBK-013 BM3VSBK-016

BM3VSBK-020 BM3VSBK-025 BM3VSBK-032 BM3VSBK-040 BM3VSBK-050

BM3VSBK-063 BM3VHBK-010 BM3VHBK-013 BM3VHBK-016 BM3VHBK-020

BM3VHBK-025 BM3VHBK-032 BM3VHBK-040 BM3VHBK-050 BM3VHBK-063

BZ0WIA BZ0WIB BZ0WUAAL BZ0WUABL BZ0WUBBL BZ0WUAAR

BZ0WUABR BZ0WUBBR BZ0KIA BZ0KIB BZ0WKUAA BZ0WKUBA BZ0WKUAB

BZ0WKUBB BZ0TKUAB BZ0SET BZ0TCV BZ0CFG

BZ0VBBL BZ0VBBM BZ0VYRL BZ0YRM

BZ0FCZU BZ0RAZ1LTU 115

BZ0F1ZU BZ0RAZ2LTU

BZ0FDZU BZ0RBZ1LTU

BZ0FEZU BZ0RBZLTU

BZ0FFZU BZ0R1ZLTU

BZ0FGZU BZ0RDZLTU

BZ0FHZU BZ0REZLTU

BZ0F4ZU BZ0RFZLTU

BZ0FJZU BZ0RGZLTU

BZ0R4ZLTU BZ0RHZLTU BZ0RJZLTUBRR01N-012S

BRR01N-024S

BRR09N-012S

BRR09N-024S

BRR11N-012S

BRR11N-024S

BRR19N-012S

BRR19N-024S

BRR21N-012S

BRR21N-024S

BRR21N-04S

BRR29N-012S

BRR29N-024S

BRR29N-04S

BRR22N-012S

BRR22N-024S

BRR22N-04S

BRR25N-012S

BRR25N-024S

BRR25N-04S

BRR42H-212S

BRR42H-224S

BRR42H-24S

BRR45H-212S

BRR45H-224S

BRR45H-24S

BRR42H-312S

BRR42H-324S

BRR42H-34S

BRR45H-312S

BRR45H-324S

BRR45H-34S

BRR42H-412S

BRR42H-424S

BRR42H-44S

BRR45H-412S

BRR45H-424S

BRR45H-44S

micrex-f F55 cpu DI32

FPB56T-A10

F70S-cpu

log-b B1281TO

FTK321A-C10

fsb 128H

FSB126H

140-ia-ir/m

FTB32T-Z041

NC1F-HC1

FTB32R3

FFK120A-C10

FTK113A-C10

FSB050A

NB2U90R-11

NB2W90R-11-Z039

NB2-P56R3-ac

nj-AX4-34

nj-AY2-33

FSB110H

log-b B128C-2

zw-28M122

FBP56HS-A10

FPU120H-A10

FPB56R-A10

NB2-E90R3-ac

FPU081A-A10

FTB300A

FPB56R3-A10

FTF32X-A10

NB1U40X-01

NC1H-PL1

NC1S-2

NB1-P40-ac

NC1F-SP2

FPU140S-A10

FPC220P

FDL120A-A10

FTT16R0-GO2 CNH6Y16R

FTB56R

NP1L-ET1

FPU080H-A10

NV1P-042

NV1X1604

NV1Y16R-08

NV1Y08R-00

NB2W90R-11

NB2W24R-11

NB2W36R-11

NW0P60R-31

NWOE16R-3

ncis-2

NC1B06

NC1P-eo

NC1X3206

NC1X6406

NC1Y64T05P1-1

NV1X3204

NV1Y32T05P1

NV1L-TS1

NV1L-TL1

MV1X1604

FPU080H

FTU120C

FTU060B

fuji

ugoop-mr

FPU120S-A10 AC100/200V NF2P-S1

FPU120S-G02 DC24V NF2P-S3

FPU120S-G10 DC110V NF2P-S5

FPU120S-A10N AC100/200V NF2P-S2

FPU120S-G02N DC24V NF2P-S4

FPU120S-G10N DC110V NF2P-S6

FPU140S-G02 DC24V NF3P-S3

FPU140S-G10 DC110V NF3P-S5

FPU140S-A10N AC100/200V NF3P-S2

FPU140S-G02N DC24V NF3P-S4

FPU140S-G10N DC110V NF3P-S6

FPU150S-G02 DC24V NF4P-S3

FPU150S-G10 DC110V NF4P-S5

FPU150S-A10N AC100/200V NF4P-S2

FPU150S-G02N DC24V NF4P-S4

FPU150S-G10N DC110V NF4P-S6

FPU152S-G02 DC24V NF4P-S32

FPU152S-G10 DC110V NF4P-S52

FPU152S-A10N AC100/200V NF4P-S22

FPU152S-G02N DC24V NF4P-S42

FPU152S-G10N DC110V NF4P-S62

FPU154S-G02 DC24V NF4P-S34

FPU154S-G10 DC110V NF4P-S54

FPU154S-A10N AC100/200V NF4P-S24

FPU154S-G02N DC24V NF4P-S44

FPU154S-G10N DC110V NF4P-S64

FPC120T t NH5H-TL1

FPC220P p NH5H-PL1

FPC420P pe NH5H-PE1

FPC520ME NH5H-ME1

FSB156S-2 NH4B15-06

FSB154S-4 NH4B15-04

FTL010H-G02 DC24V 5V5.5A, 24V1.3A NH4ET-3

FTL010H-G10 DC110V 5V5.5A, 24V1.3A NH4ET-5

FTL010H-A10N AC100/200V 5V8A NH4ET-2

FTL010H-G02N DC24V 5V8A NH4ET-4

FTL010H-G10N DC110V 5V8A NH4ET-6

fdl FDL120A-A10 AC100/200V 5V5.5A, 24V1.3A NH4ED-1

FDL120A-G02 DC24V 5V5.5A, 24V1.3A NH4ED-3

FDL120A-G10 DC110V 5V5.5A, 24V1.3A NH4ED-5

FDL120A-A10N AC100/200V DC5V8A NH4ED-2

FDL120A-G02N DC24V DC5V8A NH4ED-4

FDL120A-G10N DC110V DC5V8A NH4ED-6

FLC120A1 NH4C-E01

FLC120A2 NH4C-E02

FLC120A5 NH4C-E05

FLC120A10 NH4C-E10

FLC120A15 NH4C-E15

FLC120A20 NH4C-E20

FVR0.1C11S-2FVR0.2C11S-2 FVR0.4C11S-2 FVR0.75C11S-2

FVR0.1E11S-2FVR0.2E11S-2 FVR0.4E11S-2 FVR0.75E11S-2

FRN0.4C1S-4C FRN0.75C1S-4C FRN1.5C1S-4C FRN2.2C1S-4C FRN3.7C1S-4C FRN0.1C1S-7C FRN0.2C1S-7C FRN0.4C1S-7C FRN0.75C1S-7C FRN1.5C1S-7C FRN2.2C1S-7C FRN0.4E1S-4C FRN0.75E1S-4C FRN1.5E1S-4C FRN2.2E1S-4C FRN3.7E1S-4C FRN5.5E1S-4C FRN7.5E1S-4C FRN11E1S-4C FRN15E1S-4C FRN0.1E1S-7C FRN0.2E1S-7C FRN0.4E1S-7C FRN0.75E1S-7C FRN1.5E1S-7C FRN2.2E1S-7C

FVR0.4C11S-2

FVR0.2E11S-2

FVR0.2C11S-2

FRN11G11S-4

NC1B04

NV1X3204

NV1Y16R-08

FTU120C

FTF56X-n

FPF56X-A10

BLA003

BLA005

BLA005

BLA040

BLA060

BM3RSB-001

BM3RSB-010

BM3RSB-1P6

BRR01N-024S

BRR11N-01S

BRR21N-024S

BRR21N-02S

BU220-4C

BU37-4C

BU90-4C

BV355-4C

BZ6C10C3

BZ6CV10C

BZ6FA10C

BZ6FK10C

BZ6FU40C

BZ6KL10C

BZ6KR10C

BZ6L10C

BZ6N10C

BZ6N10C

BZ6TS-10C3

BZ6TSH10C3

BZ6V10C

BZ6V60C

BZ6WL30C

BZ6WR10CA

bz-B40B

bz-N40C

bz-np-1C

bz-TB60B

bz-V40C

bz-V60C

bz-V70C

bz-VS1

bz-VS2

CP31D

CP31FM

CP31FM/3W

CP31FM/5W

CP31TM/2 CP31FM/2A

CP32D/10A

CP32D/5A

CP32D/5W

CP32EM 10A

CP32FM/0.5A

CP32FM/2A

CP32FS 1A, 2A, 3A.5A,

CP32TM/3, CP31FM/3A

CP32TM/5, CP31FM/5A

CP33FM 5A, 10A

CP33FS 3A, 5A

CP33TS/3W, CP33FS/3W

cp-T4

cp-T6

CR2L-125

CR2L-140

CR2L-150S

CR2L-30G

CR2L-50

CR2LS-10

CR2LS-100

CR2LS-30

CR2LS-50

CR2LS-50S

CR2LS-75

CR2LS-75G

CR6L-100S

CR6L-150/ul

CR6L-150S

CR6L-300

CR6L-50G

CR6L-75

CR6L-75S

CS5F-40

DB7.5-4C

DCR4-3.7

dpc-C1-rs

DR16F0N

DR22B5-eb

DR22B8-eb

DR22B8-mb

DR22DOL-T4G

DR30B6-eb

DR30DOL-H9G

DR30DOL-H9R

DR30DOL-H9W

EA32AC 3A

EA403B 400A

EA403BM 300A

EA52C 20A

EA53C 20A

EA53C 5A

EA62C/60

EG102C/100-30MA

EG102C/60-30MA

EG102C/60-30mA

EG103B/75-co

EG103C/100-co

EG103C/75-co

EG104A/30-100MA

EG104A/30-30MA

EG104A/40-100MA

EG104A/50-100MA

EG203B/125-co

EG203B/200-co

EG33C/15-30MA

EG33C/20-30MA

EG33C/30-30MA

EG403B/250-co

EG403B/300-co

EG52AC/15-30MA

EG52AC/20-30MA

EG52AC/30-30MA

EG52AC/50-30mA

EG53C/20-30mA

EG53C/30-30mA

EG53C/40-30mA

EG53C/50-30MA-tl

EG603B/500-co

EG63C/60-30MA

EG803B/800A

EL25P0-1/2

EL25PO-2/5

EL60PO-2/5-D3-V4

ETN31-055 200A/550V

fa-1008VB-c

fa-1210KB2-s

fa-2725FA-s-swi

fc-0 AC380V 3a1b

fc-0 AC380V4a

fc-0A AC220V 2A2B

fc-1UL AC200/220V

FDL120A, FDL120A-A10

FM4DB1-40XXN

fmc-0A 220V 3A1B, fc-0 AC220V 3A1B

FPU080H

FPU080H-A10

FPU120H, FPU120S-A10

FPU120S-A10

FRN0.2E1S-2J

FRN0.4E1S-2J

FRN0.75C1S-4J

FRN0.75E1S-2J

FRN0.75E1S-7JE

FRN1.5C1S-2

FRN1.5G11S-2

FRN2.2E1S-2J

FRN2.2E1S-4J

FRN3.7C1S-2

FRN3.7C1S-4J

FRN3.7C1S-4J

FRN3.7E1S-2J

FRN5.5E1S-2J

FRN5.5E1S-4J

FTL010H-A10

FTU441A

fuji PE1-CS5S

fuji plc NP1PH-08

fuji SS1203H-3Z-D3/f-A4

fuji AG22-L1-b

fuji AG23-L1-b

fuji DES750A 3P 200V, DES750C

fuji led AHX695-24G

fuji led AHX695-24R

fuji AHX643

fuji plc FTU441A

FVR2.2E11S-2

grk-2400M

FRN001C1S-2U** FVR0.1E11S-2

FVR0.75E11S-2

FRNF12C1S-7U

FRNF25C1S-7U

FRNF50C1S-7U

FRN001C1S-7U FVR0.1E11S-7EN

FVR0.2E11S-7EN

FVR0.4E11S-7EN

FRNF12C1E-2U

FRNF25C1E-2U

FRNF50C1E-2U

FRN001C1E-2U FVR0.1E11S-2

FVR0.4E11S-2

FRNF12C1E-7U

FRNF25C1E-7U

FRNF50C1E-7U FVR0.1E11S-7EN

FVR0.4E11S-7EN

FRN005C1S-2U**

FRN005C1S-4U**

FRN003C1S-7U FVR3.7E11S-2

FVR3.7E11S-4EN

FVR2.2E11S-7EN

GRK2750-G10

GYS201-DC1-sa

HH23PW DC110V

HH52P-l DC24V

HH53P AC220V

HH53P DC24V

HH54P-l AC220V

HH54P-l DC24V

HH54PW-crl AC220V

HH54PW-l AC200/220V

HH62P DC24V (TP68X2)

HK244XP-2

K244G-2

K244G-2S

K244GR-2

K244GR-2S

K244GR-2S

K244XP-2

ldc-16C01 DC4-20mA/0-10V

lp-16S

LX19-111

mca-wb, mca-lb

MLH6062A 0 1KW

NB1-E40-ac NB1W40X-01

NB1U56X-01

NB1W56X-01

NB2U24R-11

NB2U56R-11

NB2U56R-11

NC1P-S2

NH8-2PE

nj-AXY4-11

nj-pii 220VAC o 5-24VDC 4A

NP1L-PE1 pe-link

NWOAW03-mr

NWOP20R-31

FMC041A

FMC043A

FMC032B

FLA005A

FLD505A-A10

FLD510S-A10

FLD520A-A10

flt-ses-A10

flt-ses-A20

FTP610A

FTP5A

FTP006LA

FTP110A

FTL006A-G02

FRC100A-G02

FRC060A-G02

FTF341A-n

FTF340A-n

FRE161A-G02

FRE163T-G02

FRE16A-G02

FRE08T-G02

FTE32NX-C10

FTE16NX-C10

FTX060A-S32P

FTX060A-16T

FTP040R

FTP08T0

FTP08S0

FTP08R0

FTF32X6-A10

FTF32X-A10

FTF32X3-A10

FTF32T-A10

FTF32T3-A10

FTF32T6-A10

FTF32S-A10

FTF32S3-A10

FTF32S6-A10

FTF32R6-A10

FTF32R3-A10

FTF32R-A10

FTF56X6-A10

FTF56X3-A10

FTF56X-A10

FTF56T6-A10

FTF56T3-A10

FTF56T-A10

FTF56S6-A10

FTF56S3-A10

FTF56S-A10

FTF56R6-A10

FTF56R3-A10

FTF56R-A10

FPF56R-A10/2.3K

FPF56R-A10/5.1K

FPF56R-A10/10.5K

FPF56R3-A10/2.3K

FPF56R3-A10/5.1K

FPF56R3-A10/10.5K

FPF56R6-A10/2.3K

FPF56R6-A10/5.1K

FPF56R6-A10/10.5K

FPF56S-A10/2.3K

FPF56S-A10/5.1K

FPF56S-A10/10.5K

FPF56S3-A10/2.3K

FPF56S3-A10/5.1K

FPF56S3-A10/10.5K

FPF56S6-A10/2.3K

FPF56S6-A10/5.1K

FPF56T-A10/2.3K

FPF56T-A10/5.1K

FPF56T-A10/10.5K

FPF56T3-A10/2.3K

FPF56T3-A10/5.1K

FPF56T3-A10/10.5K

FPF56T6-A10/2.3K

FPF56T6-A10/5.1K

FPF56T6-A10/10.5K

FPF56X3-A10

FPF56X6-A10

FPF56R-A10/ram

FPF56S-A10/ram

FPF56T-A10/ram

FPF56R3-A10/ram

FPF56S3-A10/ram

FPF56T3-A10/ram

FPF56R6-A10/ram

FPF56S6-A10/ram

FPF56T6-A10/ram

FPF56R-G02/ram

FPF56S-G02/ram

FPF56T-G02/ram

FTF56R-n

FTF56R3-n

FTF56R6-n

FTF56S-n

FTF56S3-n

FTF56S6-n

FTF56T-n

FTF56T3-n

FTF56T6-n

FTF56X3-n

FTF56X6-n

FTF32R-n

FTF32R3-n

FTF32R6-n

FTF32S-n

FTF32S3-n

FTF32S6-n

FTF32T-n

FTF32T3-n

FTF32T6-n

FTF32X-n

FTF32X3-n

FTF32X6-n

Fuji Ugoop Mr Fpu120s A10 Ac100 200v Nf2p S1 G02 Dc24v S3 G10 Dc110v S5

Please see our contact information below


Company Contact:


 • Phone: 8605923137286

 • Address: Room1588 NO40 Tianhuroad,SiMingDistrict,XiaMen Cit, xiamen, China

 • Email: Email

Published date: December 5, 2012 -

 • Business Description: involved in international trade import export of goods, products, and services

Related listings • Allen Bradley 700 Cf220f 140 Mn 0100 150 D64nbr 100 C23a01 C23a10 1203 Gu6 C60a10
  Allen Bradley 700 Cf220f 140 Mn 0100 150 D64nbr 100 C23a01 C23a10 1203 Gu6 C60a10
  Electronics - Jld-electronics - China - December 5, 2012 - contact company for price

  Jld-electronics Add Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, XiaMen City, China Tel 86 0592-3137286 15859269427 Fax 86 0592-3286128 Email nina.jldelectronics@yahoo.cn Skype jinlongda68 Post Code 361001 Web www.jld-electronics.com ALLEN BRADLEY 1746-...

 • Abb Pm783f Tb711f Ta724f Ta521 Tk701f Ta523 Ta525 Ta526 Cm722f Dc705f Tu706f Ai723f
  Abb Pm783f Tb711f Ta724f Ta521 Tk701f Ta523 Ta525 Ta526 Cm722f Dc705f Tu706f Ai723f
  Electronics - Jld-electronics - China - December 5, 2012 - contact company for price

  Jld-electronics Add Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, XiaMen City, China Tel 86 0592-3137286 15859269427 Fax 86 0592-3286128 Email nina.jldelectronics@yahoo.cn Skype jinlongda68 Post Code 361001 Web www.jld-electronics.com PM783F TB711F TA724...

 • Abb Pp20012hs Pp30012hs 2mbi50n 120 Skkh251 16e Abb400 At4441 Snat4041 Cm10md 24h Cm15md1 Cm25md1 Bs
  Abb Pp20012hs Pp30012hs 2mbi50n 120 Skkh251 16e Abb400 At4441 Snat4041 Cm10md 24h Cm15md1 Cm25md1 Bs
  Electronics - Jld-electronics - China - December 5, 2012 - contact company for price

  Jld-electronics Add Room1588 NO40 Tianhuroad, SiMingDistrict, XiaMen City, China Tel 86 0592-3137286 15859269427 Fax 86 0592-3286128 Email nina.jldelectronics@yahoo.cn Skype jinlongda68 Post Code 361001 Web www.jld-electronics.com FS225R12KE3 agdr-71...Safe Trade Tips

 • Ask for business references and check them
 • Use a payment method that offers better protection for all such as Letters of credit and verified professional escrow services. Avoid payments in advance such as money transfers
 • Verify their business via their local Chamber of Commerce
 • Search the internet using their website address, their business name, their phone and fax numbers, and their email addresses to see if you can find any feedback about them.
 • Get to know more about scams to avoid: Internet Crime Complaint Center - International Financial Scams
 • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"